KIKINDA-U dvorištu Dečjeg i Školskog dispanzera u toku je rekonstrukcija prilaznih staza, a radnici maksimalo koriste neuobičajeno lepo vreme za ovo doba godine. Dečji dispanzer dobiće i rampu za invalide, a i ti radovi su u punom jeku.

Osim toga saniraće se i urediti unutrašnjost oba objekta. Kupiće se nova medicinska oprema, ali i sanintetsko vozilo. Sredstva u iznosu od 17 miliona dinara za temeljno sređivanje zgrada izgrađenih početkom prošlog veka obezbedila je kompanija NIS preko društveno odgovornog programa “Zajednici zajedno”.

Direktorica Doma zdravlja, dr Biljana Marković, ističe da se radi u tri faze. Radovi obuhvataju krečenje i farbanje zidova i radijatora u svim čekaonicama i ordinacijama, uređivanje podova, rekonstrukcija sanitarnih čvorova i sanitarija u oba dispanzera:

-U dvorišnom delu planirano je sređivanje pristupnih staza i izgradnje rampe za invalide za objekat Dečjeg dispanzera. Biće nabavljena i digitalna vaga sa visinometrom, komplet za kiseonik, hidraulična presa za proteze koja će unaprediti uslove za rad i pružanje zdravstvenih usluga deci i omladini- rekla je dr Marković .

Sredstvima je omogućena i nabavka modernog sanitetskog vozila. Vozilo će imati automatski sklopivo nosilo, kardilošku stolicu, kiseoničku instalaciju i defibrilator.

Na taj način biće unapređen kvalitet primarne zdravstvene zaštite. Radovi su uslovili i da se Školski dispnazer izmesti u dve nove ambulante u Mikronaselju i kod vrtića “Kolibri”. Planirano je da se sav posao završi do kraja godine.