NOVI BEČEJ- Multietnička feministička mreža Vojvodine želi da tokom marta, meseca romkog ženskog aktivizma, ukaže na veoma težak položaj žena u našem društvu, posebno višestruko marginalizovanih i manjinskih žena, žena na selu, žena sa invaliditetom, žena drugačije seksualnosti, samohranih majki, preduzetnica:

Danica Jovanovic 1-Izložene nasilju u porodici i partnerskim odnosima, diskriminaciji u institucijama sistema, po raznim osnovama i zanemarivanjem specifičnih potreba unatar pojedinačnih kategorija danas ne možemo da kažemo da smo zadovoljne postignutim. Realnost nas demantuje, a situacija se još pogoršava.

Izmučene brigom u pandemiji, zanemarne u svojim reproduktivnim pravima tokom pandemije, diskriminisane na tržištu rada, gurnute nazad u tradicionalne rodne uloge, ne možemo da budemo zadovoljne svojim položajem. Želimo javno da zahtevamo pažnju i poštovanje svih 365 dana u godini, a ne samo kada se obeležava 8. mart i  globalne akcije protiv nasilja nad ženama- izjavila je Danica Jovanović, koordinatorka Multietničke feminističke mreže Vojvodine.

Mali bedemU okviru akcije “Mesec romskog ženskog aktivizma”, koja je počela 8.marta i traje do  8.aprila, Multirtnička feministička mreža Vojvodine sprovešće šest akcija “Na kafi protiv rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije” u okviru projekta “Progovori- na tebi je red” podržanog od strane ambasade Norveške i UNWOMEN kancelarija u Srbiji u okviru projekta “Bezbednost žena u Srbiji- Nisi sama”. Cilj ovih akcija je da Romkinje i druge višestruko marginalizovane i manjinske  grupe žena i devojaka u ruralnim područjima znaju koji su mehanizmi podrške ženama koje su preživele nasilje i diskriminaciju na raspolaganju.

Novo MilosevoAkcije će se  sprovesti Novom Miloševu, 10. marta, a potom u Tarašu, 19. marta. Akcije su planirane još i u Kovinu, 22.marta, Borči, 25.marta, Alibunaru, 28.marta, ali i 2. aprila u Kovačici.

U okviru ovog projekta novobečejsko Udruženje Roma, sa resursima Multietničke feminističke mreže Vojvodine, sprovelo je istraživanje o dostupnim socijalnim uslugama za žene i devojke žrtve nasilja iz ruralnih sredina na teritoriji APV čije će istraživanje predstaviti 8. aprila, povodom Svetskog dana Roma i Romkinja u Zrenjaninu.

(foto, privatna arhiva i GRADSKI)