NOVI SAD- Velika akcija! Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije je tokom većeg dela januara sproveo Međunarodni zimski popis ptica vodenih staništa. U akciji je širom Srbije učestvovalo preko 120 ornitologa, članova i volontera.

Obišli su više od 1.000 lokaliteta, a pored ptica beleženo je i stanje njihovih staništa. Uporedo sa IWC-om, u periodu od 12. do 15. januara, organizovan je i Sinhroni popis ptica grabljivica u Panonskoj niziji. Kod nas je ovo dodatno istraživanje sprovedeno u delovima Bačke, Banata i Srema:

– Krajem prethodne godine održali smo obuke za popis ptica vodenih staništa u Zaječaru, Požegi, Deronjama, Novom Sadu, Kragujevcu, Apatinu i Beogradu, a kao rezultat toga priključili su nam se novi saradnici. Sa našim iskusnim popisivačima, uspeli da obiđu zaista veliki broj lokaliteta širom Srbije. Ponovo je najveći poduhvati bio obilazak celokupnog toka Dunava sa priobaljima, od mađarske do bugarske granice, kao i simultana brojanja galebova, malih vranaca i gusaka kod Dubovca, Beograda i Novog Sada.

Ipak, na Dunavu ne zimuje ni polovina ptica koje su prisutne na našim vodama, tako da je bilo još mnogo drugih izazova. Ove sezone januar je bio hladan i uglavnom suv, tako da smo izbegli maglu, duboke snegove i zaleđene puteve što je značajno olakšalo bezbednost i rad na terenu- kaže Marko Šćiban iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, koordinator ovog popisa.

Kao i ranijih godina dve najbrojnije vrste bile su gluvara i obični galeb, dok su sve ostale bile znatno malobrojnije. Ovaj januar ističe se neuobičajeno velikom brojnošću plovke kašikare, crnotrbe sprutke i crnih lunja, inače vrlo malobrojnih zimovalica. Specifična je i masovna pojava ritskih sova kakva kod nas godinama nije bila beležena – evidentirano je preko 100 jedinki i jata od skoro 30 ptica. Na zimovanju u Srbiji su po prvi put potvrđene dve vrste– veliki morski gnjurac i srebrni vivak. Od ostalih retkih zimovalica sa severa beleženi su još mali labudovi, baršunasti turpani, srednji ronci, ušati gnjurci, crna roda, gakovi, čaplje govedarke, crni orlovi, riđe lunje, crni galeb, sabljarke, zlatni vivci i sprudnici ubojice.

Dominantna pojava je zabrinjavajuće opadanje brojnosti gluvare i liske na svim obiđenim staništima. Na svim rekama je evidentirano veliko zagađenje i komunalni otpad svuda duž naših vodotokova, a posebno Dunava, Zapadne i Južne Morave, Ibra. Ilegalno uzurpiranje priobalja jezera i reka, hemijsko zagađenje, nova preoravanja slatina i vlažnih livada veliki su problem kako za ptice, tako i ljude jer predstavljaju izrazito negativan odnos prema vodi kao prirodnom resursu.

Na većini vodenih staništa u zemlji redovno se sprovodi lov, a beleženo je i nekoliko slučajeva krivolova i ribokrađe, usled čega su na gotovo svim vodama ptice izuzetno plašljive i malobrojne. Neke vode su intenzivno eksploatisane privrednim ribolovom, ribokrađom i zagađenjem, a posle se za nedostatak ribe optužuju kormorani i druge ribojedne ptice. Prosto zaprepasti kada na deonici Dunava na 10 kilometara rečnog toka ne zabeležite ni 100 jedinki pataka, galebova, kormorana ili labudova- saopštio je Šćiban.

Ptice su popisivane sa brodova, iz automobila ili pešaka, a brojane su patke, guske, labudovi, gnjurci, ronci, čaplje, galebovi i ostale ptice koje borave na vodama ili uz njih. Fokus je kao i prethodnih godina bio usmeren na najznačajnija okupljališta ptica i zaštićena područja, a na terenu su radili sa upravljačima rezervata i korisnicima voda radili na terenu:

-Tu bismo posebno izdvojili Direkciju za vodne puteve “Plovput”, Ustanovu “Rezervati prirode Zrenjanin”, JP “Vojvodinašume”, Pokret gorana Sremske Mitrovice, Društvo za zaštitu životne sredine “Okanj”, Turističku organizaciju opštine Surdulica i JVP “Vojvodinavode”. Ove godine smo za obuke i rad na terenu ponovo uspeli da obezbedimo značajnu finansijsku pomoć od fondacije Tour du Valat iz Francuske i kompanije “PETERZOMER B.V.” iz Holandije- zaključio je Šćiban.

(foto, Marko Šćiban, Filip Jeremić i Jožef Gergelj)