dan migranata

KIKINDA- Danas se obeležava Međunarodni dan migranata, 18. decembar. U Prihvatnom centru kod Kikinde trenutno je smešteno oko 150 migranata, uglavnom iz Sirije, Iraka, Avganistana i drugih zemalja poput Bangladeša. Uslovi su veoma pristojni, pogotovo nakon uređenja toaleta, kupatila i zajedničkih prostorija. Prihvatni centar otvoren je tokom aprila ove godine.

Od grada je udaljen desetak kilometara i nalazi se u potpuno renoviranoj  bivšoj upravnoj zgradi Poljoprivrednog preduzeća “29. novembar”. U rekonstrukciju objekta uloženo je 250.000 dolara, a novac je donirala Katolička organizacija za pomoć (CRS) iz SAD.  Kapacitet Prihvatnog centra podrazumeva smeštaj 250 osoba.

Što se tiče obrazovanja, najviše polemika bilo je oko odabira obrazovnih ustanova u kojim bi korisnici Prihvatnog centra pohađali nastavu u Kikindi. Na kraju je odlučeno da deca uče u okviru svojih centara, za šta im posebnu pomoć pruža SOS dečje selo, što je svojevremeno potvrdio i Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije.

U Komesarijatu za izbeglice i migracije navode da u Srbiji živi oko 4.500 migranata, od kojih je oko 4.100 u prihvatnim centrima, dok je oko 300 ljudi u pokretu, najviše u blizini granica. Svih 18 prihvatnih centara radi potpuno funkcionalno, ima grejanja i sva deca pohadjaju školu i svi su vakcinisani.

Kako građani Kikinde imaju dosta iskustva u radu i pomoći sa unesrećenim ljudima iz drugih područja, nadležni su se složili da su stanovnici ovog dela Banata položili ispit iz humanosti.