KIKINDA- Tokom prošle godine građani su se lokalnom ombudsmanu najčešće obraćali zbog konsultacije i pomoći, a pristigle pritužbe, po sadržini, mahom su se odnosile na oblast komunalnih pitanja i socijalne zaštite opšteg karaktera. U drugoj polovini 2019. godine, od kada tu funkciju obavlja Milan Novaković, broj pritužbi na rad JP “Kikinda” najveći je kada se gleda pojedinačno.

Građani su imali zamerke, najčešće, zbog iznosa računa za vodu, ali je bilo i pritužbi na održavanje parking mesta, kao i na ispravnost vodomera. Na rad Gradske uprave stigle su četiri pritužbe i po jedna na rad firme FCC i JP “Toplana”. Građani su podnosili pritužbe i na Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno PU Kikinda i zrenjaninski Okružni zatvor, kao i na postupanje Republičke inspekcije rada u Kikindi. Pritužbe na rad pokrajinskih organa nije bilo. Kada je u pitanju stanje ljudskih prava, lokalni ombudsman je u svom Izveštaju o radu naveo da je opšta ocena pozitivna:

– U prvom redu, treba istaći tendenciju da u našoj sredini ima sve veći broj institucija koje deluju u cilju zaštite i unapređenja ljudskih prava. Tu posebno ističem Udruženje potrošača i Centar za podršku ženama, kao i Službu pružanja pravne pomoći u okviru Gradske uprave, kao i sistema koji je ustanovljen radi zaštite pacijentovih prava kroz ulogu Zaštitnika prava pacijenata. Takođe je od velikog značaja da se ove institucije, nadležni subjekti vlasti, kao i nevladine organizacije, sve više angažuju na razvoju svesti kod građana o značaju ostvarivanja ljudskih prava i sloboda, kako za pojedinca, tako i za društvenu zajednicu u celini- naveo je Novaković.

Udruženju potrošača

On je u Izveštaju o radu ukazao da je saradnja sa kikindskim Udruženjem potrošača dala najbolji efekat u smislu autoriteta, pogotovo kada je u pitanju nezakonito postupanje izvršitelja. Izveštaj o radu zaštitnika građana za 2019. godinu, naći će se pred odbornicima gradske Skupštine u četvrtak.

Lokalni ombudsman predložio je i nove odluke Skupštine grada. Naime, kada je u pitanju Odluka o dodeljivanju isključivih prava JP “Kikinda” o upravljanju javnim parkiralištima i naplati parkinga, nije precizno definisano ko je dužan da održava javna parkirališta, Gradska uprava ili JP “Kikinda”. Definisano je da naplatu parkinga vrši Parking servis JP “Kikinda”.

Novaković smatra da je potrebno precizno definisati ko je dužan da renovira javna parkirališta. Predložio je i usvajanje nove Odluke o držanju domaćih životinja, kako bi pritužbe građane u vezi sa tim bile efikasnije regulisane, ali i donošenje nove Odluke o lokalnom obudsmanu.

To je, smatra, neophodno kako bi se napravila terminološka razlika između ombudsmana na republičkom i lokalnom nivou. Vaše probleme i nedoumice lokalnom ombudsmanu možete da iznesete svakog radnog dana, u kancelariji na Trgu srpskih dobrovoljaca 30, od 10 do 13 časova. To možete da učinite i mejlom na ombudsman@kikinda.org.rs.

(foto, Čedomir Vujanić i GRADSKI)