KIKINDA- Deveta kampanja arheoloških istraživanja na lokalitetu Gradište, na obodu atara  Iđoša, obavljena je tokom septembra i oktobra.

Kako je saopšteno iz kikindskog Narodnog muzeja, ove sezone nastavljena su istraživanja sonde na uzvišenju neolitskog dela lokaliteta.

Tu se iskopava deo ispod poznoneolitske kuće, dimenzija 9×6 metara, koja je istraživana prošlih sezona, a detektovana zahvaljujući rezultatima geofizičkih snimanja iz 2014. godine.

U poslednih devet godina izvršena su geološka bušenja, geofizička snimanja na površini od preko 18 hektara, kao i površinska prospekcija nalazišta i okoline, dok su se iskopavanja fokusirala na istraživanje nekoliko stambenih objekata na neolitskom delu lokaliteta i jama, struktura i odbrambenog sistema unutar i oko bronzanodobnog dela lokaliteta.

Rezultati istraživanja značajno će unaprediti saznanja o načinu života neolitskih i bronzanodobni stanovnika današnjeg Iđoša i banatske ravnice. Kako navode iz Narodnog muzeja, do sada je iskopavano u više navrata, prvi put 1913. godine.

Istraživanja su nastavljena 1947. i 1948. godine, a onda i 1972. Međutim, areholozi tada nisu imali dovoljno razvijene arheološke metode, pa je procenjeno da iskopavanja treba obnoviti sada najnovijim tehnikama i analizama.

Oblast severnog Banata u neolitu bila je zona u kojoj su se mešali uticaji potiske kulture, rasprostranjene na teritoriji današnje Mađarske i vinčanske kulture. Prostirala se na teritoriji severnog i srednjeg Balkana (današnja Srbija, deo Rumunije, Makedonije, Bosne).  U toku ove godine definisani su ruševinski slojevi najranijih vinčanskih kuća, te se stiglo do nivoa prvobitnog humusa.

Cilj iskopavanja na ovom delu lokaliteta je precizno definisanje stratigrafije- navode iz Narodnog muzeja i podsećaju da je lokalitet Gradište proglašen za arheološko nalazište i kulturno dobro od velikog značaja i poznat pod nekoliko imena, a jedno je i Slovenski grad.

Iskovanja su se obavljala u saradnji sa Međuopštinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Subotice i Balkanološkim institutom SANU i uz podršku Ministarstva kulture i informisanja.

(foto, Narodni muzej i GRADSKI)