SAJAN- Ako je suditi i po ovoj slici, loše navike da otpad bacaju gde im se ćefne, meštani naših sela, ali i Kikinđani, nikako da se ratosiljaju. Dok jedni čiste, drugi uporno, pa i bezobrazno, zagađuju životnu sredinu.

Iako na periferiji Kikinde funkcioniše Regionalna deponija za odlaganje komunalnog otpada, svake godine, na različitim lokacijama, “niču” divlje deponije. Po tome se, nažalost, ni ova godina nije posebno razlikovala od prethodnih.

Miroslava Krnić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivedu i ruralni razvoj, navela je čišćenje i uređenje divljih deponija započelo u maju, a da je red došao i na ovu Sajanu:

– Akcijom su obuhvaćene seoske, ali i deponije koje se, s vremena na vreme, pojavljuju u gradu. Primetno je i da se u gradskom građevinskom rejonu pojavljuju deponije po obodima Kikinde. Do sada smo sakupili i na deponiju odvezli blizu 1.000 tona otpada sa seoskih deponija, a oko 2.000 tona je kabasti otpad iz domaćinstava- precizirala je Krnić.

Za sanaciju ove divlje deponije, sredstva su obezbeđena po osnovu konkursa za dodelu podsticajnih sredstva za uklanjanje divljih deponija sa poljoprivrednih zemljišta, odnosno privođenju nameni poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini, koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Stevan Iličić, član GV za ekologiju, saopštio je da je za sanaciju deponije u Sajanu, Pokrajina izdvojila 455.000 dinara, a lokalna samouprava 520.000 dinara. Nadležni su pozvali građane da kontaktiraju kompaniju FCC, ukoliko žele da se reše kućnog ili građevinskog otpada.

(foto, Čedomir Vujanić)