KIKINDA- Na inicijativu Centra za  likovnu i primenjenu umetnost “Terra” i Fakulteta arhitekture i urbanizma iz Temišvara, ostvaren je prvi korak u razvoju moguće institucionalne saradnje ove dve institucije.

Kako kaže Aleksandar Lipovan, menadžer međunarodne saradnje, sličan oblik saradnje “Terra” već ima sa novosadskom Akademijom umetnosti i Fakultetom likovnih umetnosti sa Cetinja.

U sklopu boljeg upoznavanje “Terre”, kao nastavne baze u okviru svog nastavnog programa, prodekan Fakulteta za arhitekturu i urbanizam sa Politehničkog univerzizeta iz Temišvara, profesor Kristijan Blidariu, sa 90 studenata i tri asistenta, posetio je Atelje i Muzej “Terra”, u okviru jednodnevnog studijskog putovanja.

Studente su domaćinim Verica Nemet i Aleksandar Lipovan, upoznali sa istorijatom, programskim delatnostima, zbirkom, samim objektima,

dok je profesor Kristijan Blidariu, studentima predočio arhitektonske elemente  samih zgrada i analogijom sa ostalim malobrojnim sličnim objektima u regionu.

Plan radionice je da studenti u grupama naprave digitalni model Muzeja “Terra”, kao i fizički model u razmeri 1:50, na osnovu kog bi razradili aneksni objekat od gline i drveta sa pratećim tehničkim crtežim. Studenti su već napravili preliminarne skice i u grupama razmatrali ideje:

– Predstavnici institucija su se složili da se kroz ovakve pozitivne primere međunarodne saradnje može aktivno uticati na razvoj svesti javnosti u regionu o značaju zajedničkog kulturnog prostora Banata, kao i značaju kolektivne memorije i  kulturnom razumevanju kao ogledalu naše prošlosti, sadašnjosti i budućnosti- saopštio je Lipovan.