KIKINDA- Kompaniji “Zoppas Industries” u Kikindi je potreban menadžer kvaliteta.

Zainteresovani kandidati treba da do 7. oktobra pošalju CV na [email protected]. Kontakt osoba je Maja Pantelić, a kadidati za za sva dodatna pitanja mogu da se obrate na 064 64 39 533.

U oglasu su precizane odgovornosti i oostignuća, kao i zahtevi koje kompanija “Zoppas Industries” traži od kanditata. Kad je reč o odgovornosti/dostignućima, od kandidata se traži:

-Implementacija i održavanje sistema upravljanja koje je usvojila organizacija

-Planiranje, organizovanje i sprovođenje internih i eksternih revizija prema zahtevima standarda

-Implementacija i evaluacija prosesa KPI

-Razmatranje zahteva kupaca

-Traženje načina za smanjenje otpada i povećanje efikasnosti

-Izrada analiza rizika na projektima

-Korišćenje relevantnih alata kvaliteta

Od budućeg menadžera kvaliteta u ovoj kompaniji poslodavac zahteva još i:

-Minimum 5 godina radnog iskustva kao menadžer kvaliteta

-Poznavanje alata kvaliteta ili metoda kao što su PFMEA, Plan kvaliteta, PPAP, 3D, 8D Report itd.

-Napredni nivo engleskog jezika je obavezan. Javite se, najskasnije, do 7. oktobra.