KIKINDA- Kompaniji  “Zoppas Industries” u Kikindi potreban je specijalista transporta.  Zainteresovani mogu da se jave do 8 jula.

Potrebno je da CV pošalju na [email protected] . Za sva dodatna pitanja, mogu da se obrate na 064 64 39 533. Osoba za kontakt je Maja Pantelić.

Od kandidata se traži da kreira dnevni i nedeljni plan transporta. Angažuje redovan i specijalni transport od postojećih i novih prevoznika.

– Koordinira aktivnosti isporuke (kreiranje otpremnica, dokumenata o isporuci i fakturisanju)

– Sastavlja dokumentaciju za transfer/prodaju gotovog proizvoda ili materijala

– Priprema i arhivira svu potrebnu dokumentaciju za prenos materijala, prodaju gotovog proizvoda, kopira, sastavlja nalepnice, prema internim procedurama.

–  Određuje redosled utovara kamiona prema hitnosti.

–  Blisko sarađuje sa referentom za uvoz-izvoz i špediterima.

Kompanija “Zoppas Industries” od kandidata traže da imaju minimalno  godisnu dana isksutva u transport, dobre organizacione i komunikacione sposobnost. Neophodno je napredno znanje engleskog jezika, poznavanje SAP i srednje znanje EXCELL-a.