KIKINDA- Narodna biblioteka “Jovan Popović” iz Kikinde je osamnaesti put raspisala nagradni literarni konkurs “Đura Đukanov”. Nagrada se, po propozicijama, dodeljuje za najbolju zbirku priča autora mlađeg od trideset pet godina, pisanu na srpskom jeziku, pod uslovom da rukopis prethodno nije bio objavljivan u celosti ili u delovima.

Nagrada podrazumeva štampanje knjige džepnog formata, u tvrdom povezu i tiražu od 350 primeraka. Rok za dostavljanje rukopisa je 30. jun. Rukopise dostavljati isključivo u elektronskom formatu na sledeću adresu: [email protected] s naznakom “Za literarni konkurs Đura Đukanov”.

Rukopisi moraju da budu potpisani punim imenom i prezimenom, te da sadrže informacije o godini rođenja, adresi stanovanja, broju telefona i i-mejl adresi.

Rukopisi koji ne sadrže sve neophodne podatke ili su poslati u neodgovarajućem formatu neće biti uvršteni u konkurenciju. U žiriju za dodelu nagrade “Đura Đukanov” nalaze se Jovana Koprivica, Slađana Stamenković i Dragan Babić. Odluku o pobedniku žiri će doneti najkasnije do 1. septembra.

Nagrada će laureatu biti zvanično uručena u Narodnoj biblioteci “Jovan Popović” u Kikindi 19. 1. Iduće godine, na dan rođenja Đure Đukanova, značajnog banatskog pisca, godinu dana po raspisivanju konkursa.