KIKINDA- Nova potvrda kvalitetnog višedecenijskog rada jedine škola u Severnobanatskom okrugu, koja se bavi obrazovanjem i vaspitanjem učenika sa smetnjama u razvoju. Odlukom Ministarsta prosvete, nauke i tehnološkoj razvoja, kikindska OŠ “6. oktobar” dobila je status resursnog centra.

Našla se u grupi devet obrazovnih ustanova koje su zavredele ovaj status. Šta to znači za kolektiv obrazovne ustanove, koja postoji i radi od 1969. godine, pojasnio je Srđan Stojanović, direktor OŠ “6. oktobar”:

-Na ovaj način smo dobili priliku da naše aktivnosti i saradnju proširimo na ceo Severnobanatski okrug jer ne postoji dovoljan broj defektologa koji mogu da pruže dodatnu podršku deci i roditeljima.  Ministarstvo je ocenila da ostvarujemo visoke rezultate, pa je otuda i proistekla ova odluka.

Naša škola ima 39 redovnih đaka, ali pružamo stručnu podršku i realizujemo programe podrške deci iz predškolske ustanove i đacima drugih škola. Tim programom je obuhvaćeno još 54 dece- naveo je direktor Stojanović.

Na dobijanju statusa, ali i svemu što rade kolektivu OŠ “6. oktobar” priznanje je odala Valentina Mickovski, članica GV za obrazovanje i kulturu. Da se nađe u grupi obrazovnih ustanove koje su dobile status Resursnog centra presudili su posvećen rad, entuzijazam stručnog kadra ove škole. Osim Kikinde, u Vojvodini su ovaj status dobile još i obrazovne ustanove u Novom Sadu, Pančevu i Somboru.

Kako je ranije izjavio resorni ministar Branko Ružić, status resursnog centra stekle su škole  koje ostvaruju izuzetne rezultate u realizaciji inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja dece iz osetljivih grupa: dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, dece migranata ili iz marginalizovanih porodica:

-Resursni centri okupiće stručnjake različitih profila, koji imaju iskustvo u radu sa decom i učenicima sa smetnjama u razvoju. Oni će pružati dodatnu podršku  deci, učenicima i njihovim roditeljima, a i obučavati zaposlene u školama za individualizovani pristup obrazovanju- rekao je Ružić.