KIKINDA- Značiće im puno! Uručenjem tri saniteta za potrebe Hitne pomoći i medicinske i druge opreme privodi se kraju projekat “Banat 112” koji je Kikinda realizovala sa bratskom opštinom Žombolj.

Prijateljstvo Kikinde i Žombolja datira iz 1982. godina, kada je potpisan Sporazum o bratimljenju. Projekat je deo IPA programa prekogranične saradnje Srbija– Rumunija i vredan je 768.000 evra:

Vrednost tri sanitetska vozila, od kojih su dva sa opremom, iznosi 225.000 evra. U medicinsku i drugu opremu uloženo je preko 97.000 evra.

Sa ovim i projektima realizovanim u ciklusu 2014. -2020. obezbeđeno je više od tri miliona evra tako da mogu da istaknem da je najuspešniji do sada- saopštio je Saša Tanackov, član GV za privredu i investicije.

U projekat su bili uključeni dr Miloš Bajić, načelnik Službe hitne medicinske pomoći kikindskog Doma zdravlja i dr Vasilije Prunić, kao i tehničari i lekari koji su učestvovali u radionicama i seminarima, zajedno sa kolegama iz Rumunije:

– Dva sanitetska vozila su kompletno opremljena svim sredstvima koja služe za zbrinjavanje traume na terenu, a takođe poseduju i aparate najnovije generacije kao što je defibrilator koji služi za direktno spasavanje života kod pacijenata sa srčanim zastojem, respiratorime, EKG aparate i ostalu opremu.

Treće vozilo koristiće se za prevoz pacijenata do tercijalnih ustanova u Novom Sadu i Beogradu. Ambulanta sada ima opremu koju nikada nismo imali i koristili.

Dobili smo aparat “lukas” za mehaničku kompresiju grudnog koša, ultrazvuk za prepoznavanje najurgetnijih stanja, takozvanu lutku “fantoma” sa softverom za kontinuiranu edukaciju zaposlenih, monitor za praćanje srčanog ritma, aparat za neinvanzivnu ventilaciju. Nove uniforme dobili su zaposleni u ovoj službi, njih 41- kazao je dr Bajić.

Služba hitne medicinske pomoći, u proseku, godišnje zbrine 10.000 pacijenata. Najviše je onih koje posete na terenu, čak dve trećine, a ostatak su građani koji dođu u ambulantu.