KIKINDA Puno posla za kikindsku policiju! Bilo je i tokom prethodnog meseca, ali stanje bezbednosti na području Policijske uprave u Kikindi bilo povoljno.

U februaru su podnete 24 krivične prijave zbog izvršenih dela u vezi narkotika (2023-18). Registrovano je sedam krivičnih dela nasilje u porodici (2023-7). Izrečena je ukupno 51 hitna mera (35 privremenih mera zabrane kontaktiranja i prilaska žrtvi i 16 privremeno udaljenje mogućeg učinioca iz stana).

Registrovano je 48 krivičnih dela protiv imovine (2023-67).  Pored 30 krađa, ali i 15 teških krađa, zabeležena je jedna prevara i dva uništenja i oštećenja tuđe stvari.

U izveštaju koje je prosleđeno medijima, navodi se da su tokom februara registrovana 132 krivična dela što čini smanjenje od 29 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Iz oblasti opšteg kriminala, ukupno je registrovano 117 krivičnih dela što čini smanjenje od 7,87 odsto (127- 2023.g).

Iz oblasti privrednog kriminala je otkriveno devet krivičnih dela. U oblasti visokotehnološkog kriminala policija je otkrila dva krivična dela, a četiri iz ekološkog kriminala. Od ukupno 42 registrovana krivična dela sa NN učiniocem, u februaru je rasvetljeno 33,33 odsto krivičnih dela, dok su 23 lica uhvaćena u izvršenju krivičnog dela.

Prioritet u radu Policijske uprave u Kikindi bila je prevencija vršenja prekršaja i krivičnih dela, očuvanje stabilnog javnog reda i mira i potpuna zaštita života, lične i imovinske sigurnosti građana Severnobanatskog okruga.

Nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, niti težih oblika ugrožavanja lične i imovinske sigurnosti građana. Otkriveno je 13 prekršaja protiv javnog reda i mira, što je u odnosu na februar prethodne godine smanjenje za 51,85 odsto.

Više saobraćajnih nezgoda

Tokom februara se dogodilo 30 saobraćajnih nezgoda, dok ih je u istom periodu prethodne godine bilo 26. Srećom, nije bilo poginulih lica. Pet osoba su zadobile teške, a 14 lake telesne povrede.

Prilikom regulisanja i kontrole saobraćaja na putevima, kontrole učesnika u saobraćaju, vozača i vozila otkriveno je 1.630 prekršaja, što je za 17 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

U kontroli saobraćaja po alkoholu otkriveno je 90 prekršaja (2023- 82), po brzini 597 (2023-404), pojas 237 (2023-233), mobilni telefon 29 (32-2023.) i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci 2 (6-2023).

Dislocirano 180 migranata

Kikindska policija saopštila je da je ostvarena efikasna zaštita državne granice i pograničnog područja, kao i dosledno sprovođenje zakona u oblasti kontrole kretanja i boravka stranaca, izdavanja putnih isprava, u upravnim poslovima i poslovima oružja i državljanstva.

Prema stranim državljanima je tokom februara preduzeto 806 mera, a u istom periodu prethodne godine 111. Realizovano je 28 dislokacija. Ukupno je dislocirano 180 iregualrnih migranata pronađenih u zoni granične linije, koji su prevezeni i smešteni u regularne prihvatne centre KIRS-a.