KIKINDA- Manje i saobraćajnih nezgoda! Oglasila se kikindska policija i u saopštenju za javnost iznela podatke koji se odnose na njihov rad tokom novembra. Stanje bezbednosti na području Policijske uprave u Kikindi, tokom prethodnog meseca, bilo je povoljno.

Prioritet u radu bila je prevencija vršenja prekršaja i krivičnih dela, očuvanje stabilnog javnog reda i mira i potpuna zaštita života, lične i imovinske sigurnosti građana Severnobanatskog okruga:

– Registrovana su 173 krivičnih dela (206- 2022.), što čini smanjenje od 16,01 odsto. Od ukupno 173 krivična dela opšteg kriminaliteta, maloletnici su izvršili 11 krivičnih dela, uglavnom imovinskih krivičnih dela. Iz oblasti opšteg kriminala ukupno je registrovano 137 krivičnih dela ili 12,17 odsto manje u odnosu na prošlu godinu (156- 2022.g).

Iz oblasti privrednog kriminala, otkriveno je 28 krivičnih dela što je za 39,13 odsto manje nego u istom periodu prethodne godine (46- 2022.g).  Iz oblasti visokotehnološkog kriminala nije bilo evidentiranih krivičnih dela, dok je u oblasti ekološkog kriminala registrovano šest krivičnih dela, dva više nego u istom periodu lane- saopštila je kikindska policija.

Tokom prošlog meseca registrovano je osam krivičnih dela nasilja u porodici (5-2022) i izrečeno je ukupno 47 hitnih mera (32 privremena mera zabrane kontaktiranja i prilaska žrtvi i 15  privremeno udaljenje mogućeg učinioca iz stana)

Podneto je 29 krivičnih prijava (2022- 13) protiv 31 lica zbog osnova sumnje da su izvršenili krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga. Materija za koju se sumnja da je opojna droga je oduzeta od osumnjičenih i poslata na veštačenje.

Na teritoriji Severnobanatskog okruga nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, niti težih oblika ugrožavanja lične i imovinske sigurnosti građana. Evidentirane su 23 saobraćajne nezgode, što je manje za 28,12 odsto u odnosu na 2022. godinu (32). U saobraćajnim nezgodama nije bilo poginulih lica, dok je 13 lica lakše telesno povređeno.

U novembru su prema stranim državljanima preduzete 932 mere, dok je u istom periodu 2022. godine prema stranim državljanima preduzeto 263 mera. Tokom meseca je realizovano 29 dislokacija iregualrnih migranata, gde je ukupno dislocirano 456 migranata iz takozvanih “divljih kampova” i svi oni su smešteni u prihvatne centre KIRS-a.

Zadaci u narednom periodu

Policijska uprava u Kikindi pojačaće rad na prevenciji očuvanja stabilnog javnog reda, imovinske i lične sigurnosti građana, sprečavanju međunacionalnih  konflikata, suzbijanju svih pojavnih oblika kriminala, sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, suzbijanju maloletničkog kriminala i narkomanije i poboljšanju ukupne bezbednosne zaštite dece i omladine u školama idrugim vaspitno – obrazovnim ustanovama i u njihovoj blizini.