KIKINDA- Za potrebe Policijske uprave u Kikindi, na konkursu koji je raspisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova, iskazana je potreba za 19 polaznika.

Za radno mesto policajac, za potrebe policijskih ispostava Kikinda, Ada, Senta, Kanjiža i Čoka, potrebno je 10 polaznika, a 9 za radno mesto saobraćajni policajac,  za potrebe Odeljenja saobraćajne policije u Kikindi.

I to nije sve. Postoji potreba i za 20 polaznika za radno mesto granični policajac (10 polaznika za Stanicu granične policije Kikinda i 10 polaznika za Stanicu granične policije Đala). Zainteresovani mogu da se na konkurs prijave do 5. juna.

Pravo učešća imaju državljani Republike Srbije, koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs i prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs.

Kandidat mora imati završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, ili završene osnovne strukovne, odnosno, osnovne akademske studije Kriminalističko- policijskog univerziteta (KPU). Ne može imati manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, odnosno, da nema više od 27 godina starosti ako je reč o kandidatima koji su svršeni studenti KPU.

Pravo učešća imaju osobe za koje ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji i koje ispunjavaju kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.

Takođe, kandidat mora da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom “B” kategorije. Prijava na konkurs sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata.

Uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs  i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs. Kao što smo već pisali, MUP je raspisao konkurs za upis 1.060 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici.