KIKINDA- Ekonomsko-trgovinska škola učesnik je regionalnog ekološkog projekta koji se realizuje od januara prošle godine. Učestvuju još đaci i profesori iz Travnika i Kumanova. Nedavno održana radionica o zemljištu, nastavak je projekta #3forECO i četvrta aktivnost.

Sa učenicima su je realizovale Vidica Štetin, profesor biologije i Tanja Radovanov, profesor ETŠ i projekt menadžer. Kroz nekoliko ogleda, učenici su se upoznali sa različitim tipovima zemljišta, sa fizičkim i hemijskim osobinama, kvalitetom, kao i sa biljnim kulturama koje se mogu uzgajati na njima.

Kroz interaktivni ogled učenici su veoma lako mogli zaključiti koji tipovi zemljišta su najerozivniji, kako biljni pokrivač utiče u sprečavanju erozije kao i da je zemljište važno i u procesu prečišćavanja vode i koji slojevi su najbolji prirodni filteri u prečišćavanju vode.

Kako smo svedoci da ovaj deo planete nije pošteđen od zagađenja ogledom smo dokazali koliko je vremena potrebno da jedan pesticid prođe kroz slojeve zemljišta i koliko se tu zadržava. Zbog toga što je zemljište i prirodno stanište za mnoga druga živa bića gde opstanak čoveka je u direktnom ili indirektnom značaju. Na ovaj način smo preko teme o zemljištu, povezali nekoliko nauka kao što su: biologija, hemija, geografija, pedologija, poljoprivreda i ekologija.

Ovom radionicom smo potvrdili da samo timskim radom možemo rešavati problem. Pre ove radionice, učenici su prošli informatičku obuku za korišćenje različitih onlajn alata i ta znanja primenjuju u saradnji sa učenicima iz dve partnerske škole prilikom izrada anketa, intervjua, prezentacija i brošure koja će biti zajednički izrađena, kao i svega ostalog što će biti rezultat rada na ovom projektu.