KIKINDA- Poziv! Melita Gombar, članica GV za nacionalne manjine, rodnu ravnopravnost i brigu o porodici, pozvala je zainteresove sugrađanke i sugrađane da popunjavanjem upitnika daju doprinos izradi što kvalitetnijeg Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost:

DSC 0375– Kao jednu od aktivnosti, predvideli smo anonimno anketiranje. Sugrađanke i sugrađani mogu da popune upitnik i tako iskažu svoje potrebe sa aspekta rodne ravnopravnosti, a u cilju poboljšanja života svih sugrađana.

DSC 0429Upitnik možete da nađete na zvaničnoj web strani grada Kikinde, na http://www.kikinda.org.rs/. U štampanom obliku je dostupan u Uslužnom centru, kao i u kancelarijama seoskih mesnih zajednica.

centarOčekujemo što iskrenije i potpunije odgovore kako bismo dobili realniju sliku potreba i problema, a na taj način i prilagodili mere njihovim potrebama- najavila je Gombar. Prema njenim rečima, poseban prioritet imaće edukacija žena, njihovo ekonomsko osnaživanja, sa posebnim akcentom na žene u ruralnim sredinama:

DSC 0370DSC 0370– Takođe, namera nam je da se poboljša kvalitet pružanja usluga iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, kulturi, sportu i bezbednosti žena. Važni su nam briga i podrška porodici.

DSC 0688Rodna ravnopravnost podrazumeva jednaka prava i mogućnosti, ali i odgovornosti i ravnomerno učešće i zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima društvenog i javnog života.

DSC 0378 scaledGrad Kikinda strateški se opredeljuje da osim sprečavanja diskiminacije, akcenat stavi na rodnu ravnopravnost kao važan aspekt za napredak lokalne samouprave i poboljšanja kvaliteta svih naših sugrađanki i sugrađana- poručila je ona.