KIKINDA- Danas se obeležava Svetski dan prava potrošača. Ujedinjene nacije su ga ustanovile 1983. godine. Odeljenje Tržišne inspekcije Severnobanatskog okruga obavilo je 45 kontrola u prethodnom periodu, a najviše je bilo pritužbi na osnovu prijava građana, čak 29. Ove podatke je izneo Milosav Bulatović, načelnik Odeljenja inspekcije Severnobanatskog okruga:

– Na teren smo izašli 45 puta, kako po nalogu sektora tržišne inspekcije, odnosno u okviru redovnih kontrola, tako i po prijavama građana. Redovne kontrole smo obavljali kako bi proverili predugovorno obaveštavanje trgovaca potrošačima, dok smo 29 kontrola obavili na osnovu prijava sugrađana. Oni su se najviše žalili zbog neizdatih računa, neuvažavanja reklamacija, obmanjivanja prilikom kupovine i neistaknutih cena. U tim kontrolama utvrdili smo 16 nepravilnosti i toliko podneli zahteva za pokretanje prekršajnog postupka- kazao je Bulatović.

Na Svetski dan zaštite potrošača, predstavnici organizacija potrošača kažu da više od 80 odsto kupaca ne zna svoja prava, i ukazuju da još nisu doneta podzakonska akta za primenu Zakona o zaštiti potrošača koji je već na snazi. Novim Zakonom o zaštiti potrošaca organizacije potrošača dobile su veća prava i mogućnost da pokreću mere zabrane, da zastupaju interese potrošača, ali i da ukažu na nepoštenu poslovnu praksu.