ARAD- Polaganju venaca i pomenu Srbima koji su stradalu u Aradu,  prisustvovali su i naši sugrađani, članovi Udruženja “Čuvari baštine”. Logor u Aradskoj tvrđavi, tokom Prvog svetskog rata, bio je oličenje patnje i stradanja.

U to vreme, na teritoriji rumunskog grada Arada, preciznije u okvirima Aradske tvrđave, postojao je Austro-ugarski logor za internirce u kome je bilo zatočeno više hiljada lica srpskog porekla.

Tokom četiri ratne godine, prema raspoloživim podacima, stradalo je njih 4317. U Aradskom logoru nisu postojali osnovni uslovi za život, umiralo se od gladi, zaraznih bolesti, teškog fizičkog rada i surovog postupanja komandanata logora.

Senima naših nastradaluh sunarodnika poklonlli su se i vence položili predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja i konzulata Republije Srbije u Temišvaru.

To su učinili i predstavnici boračkih udruženja koji neguju tradiciju ratova 1912-1918, Savez Srba iz Arada, kadeti Vojne i Policijske akademije, predstavnici Županije, Grada Arada, Vojske Rumunije, Vojske Srbije i đaci OŠ “Dositej Obradović” iz Temišvara .

Delegaciju “Čuvara baštine” predvodili su dr Ivan Bošnjak i Milinko Arsenov, a pomenu su prisustvovali Radovan Subin iz Udruženja “Koreni”,  kao i Bogoljub Grujić, novinar iz Zrenjanina.