KIKINDA- Iz Sekretarijata lokalne poreske administracije podseća građane Kikinde da 14. februara ističe rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu za 2023. godinu.

Porez na imovinu se utvrđuje za celu kalendarsku godinu, odnosno od dana nastanka poreske obaveze do kraja godine i plaća se tromesečno, u roku od 45 dana, od početka tromesečja (14. februara, 15. maja, 14. avgusta I 14. novembara). Do dospelosti rešenja o utvrđivanju poreza za tekuću godinu, porez se plaća akontativno u visini obaveze za poslednje tromesečje 2022. godine:

– Razliku između poreza utvrđenog rešenjem Sekretarijata lokalne poreske administracije i akontativno uplaćenog poreza na imovinu za tromesečje za koje je poreska obaveza dospela, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana, od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju poreske obaveze.

Za dospele a neuplaćene obaveze obveznik poreza na imovinu plaća kamatu, shodno članu 75 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji- navodi se u saopštenju Sekretarijata lokalne poreske administracije.