KIKINDA- Ministarstvo zaštite životne sredine doniralo je našem gradu 131 kantu za smeće, zapremine 240 litara. Ove kante su namenjene porodicama sa pet i više članova.

Ugovor o donaciji kanti za odlaganje otpada potpisali su Robert Jakša, državni sekretar Ministarstva za zaštitu životne sredine i Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde.

Krajnji cilj akcije resornog ministarstva jeste da pruži podršku lokalnim samoupravama u obezbeđivanju opreme za sakupljanje, reciklažu i što adekvatnije upravljanje otpadom, a istovremeno da zaštiti životnu sredinu. samim tim i unapređenje kvaliteta života građana.

Cilj nam je da naši gradovi i opštine budu što čistiji, a komunalnim preduzećima omogućimo da rade efikasnije. Takođe, želimo da pomažemo gradovima i opštinama da budu što čistije sredine i da pomažemo javnim komunalnim preduzećima da što efikasnije urade svoj posao

Kikindi je donirana 131 kanta za odlaganje komunalnog otpada- rekao je Jakša, dok je Lukač ukazao da ovo nije prvi ugovor koji je tokom ove godine potpisan sa  resornim ministarstvom:

– Ministartstvo za zaštitu životne sredine opredelilo nam je sredstva za zamenu kotla u OŠ “1. oktobar” u Bašaidu.

Takođe, početkom godine, zajedno smo realizovali projekat vetrozaštitnog pojasa. I u narednom periodu konkurisaćemo sa novim projektima kako bi unapredili životnu sredinu u našem gradu- kazao je Lukač.