KIKINDA- Da, nažalost, ni naša sredina nije izuzeta trgovine ljudima moglo se čuti na tribini u kikindskom Crvenom krstu. Skup je upriličen povodom 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

Trgovina ljudima predstavlja jedan od najtežih oblika ugrožavanja osnovnih ljudskih prava, u prvom redu prava na život i slobodu kretanja:

-Najčešće se susrećemo sa žrtvama trgovine ljudima koje su primorane da se bave prostitucijom. Tokom rada sa njima i pružanja pomoći, uspele su da izađu iz tog lanca- izjavila je Tanja Grujić iz Centra za socijalni rad.

Ona je i članica Lokalnog koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima. Na njihovoj evidennciji trenutno su dve žrtve trgovine ljudima sa teritorije našeg grada:

-Jedna žrtva je maloletna dok je druga punoletna. Uloga Centra za socijalni rad je da se nakon prijave policije o događaju obavesti Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Ukoliko nema podršku porodice ili srodnika, neophodno je da joj se obezbedi smeštaj- izjavila je Grujić.

Borba protiv ljudi s one strane zakona koji se bave trgovinom ljudima podrazumeva kontinuiran rad svih nadležnih ustanova, od policije, nadležnog tužilaštva, Centra za socijalni rad i drugih, do saradnje sa udruženjima građana kao što su “Astra” i “Atina”.

Danijela Bjeljac, sekretarka Crvenog krsta, kaže da od 2006. godine kontinuirano pružaju sve relevantne informacije koje mladima, ali i najranjivijim kategorijama treba da ukažu sve rizike i opasnosti:

– Važno je da se govori o ovom problemu, ali i o merama zaštite. Naša predavanja i radionce prilagođene su širim grupama- potvrdila je Bjeljac.