KIKINDA- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u partnerstvu sa Komesarijatom za izbeglice i migracije (KIRS) obezbedio je obuku i konsultantsku podršku za 17 lokalnih samouprava pri izradi Lokalnih akcionih planova za upravljanje migracijama. Podrška je obezbeđena u okviru globalnog programa Nemačke razvojne saradnje “Migracije i dijaspora” (PMD)”.

Govoreći o važnosti Lokalnih akcionih planova Daniela Кostadinova, projektna menadžerka programa PMD, istakla je da će ovi dokumenti doprineti sveukupnom poboljšanju procesa upravljanja migracija na lokalnom nivou:

-U skladu sa ciljevima održivog razvoja UN, veći fokus se stavlja na saradnju sa dijasporom, koja se kada je reč o Srbiji procenjuje i na do pet miliona, zatim na tzv. urodnjavanje aktivnosti i politika i uređivanje iregularnih migracija- dodala je Кostadinova. Poslednje u nizu obuke održane su u Knjaževcu i Kikindi za predstavnike lokalnih institucija sa ciljem razmene mišljenja i podataka na temu upravljanja migracijama:

-Važnost LAP se ogleda u detaljnoj analizi sprovedenih mera i aktivnosti prema izbeglicama, interno-raseljenim licima i povratnicima prema sporazumu o readmisiji, migrantskoj populaciji, bez utvrđenog statusa, kao i preduzimanje novih mera usmerenih ka drugim kategorijama koje imaju značaj u migracionim tokovima-  navela je Tatjana Barbulov poverenica KIRS za Kikindu.

Strategija o ekonomskim migracijama Republike Srbije za period od 2021-2027, a koju je usvojila Vlada Srbije, navodi da se trend depopulacije nastavlja decenijama, te da je najveće opadanje broja stanovnika zabeleženo u regionima Južne i Istočne Srbije. Podsećamo, Nemački informativni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK) koji posluje u okviru Globalnih programa Nemačke razvojne saradnje “Migracije za razvoj” i “Migracije i dijaspora” pored Migracionih servisnih centara NSZ prva je stanica za informisanje i upućivanje na raspoložive mere podrške svih naših ljudi u pokretu.