KIKINDA- Da zaživi i bude održivo! Moderno doba donelo je brojne pritiske kako na pojedinca, tako i na porodice.

Zbog toga se pronalaze i novi modeli rešavanja problema, s ciljem da se kroz otvorenu komunikaciju sa stručnim licem izazovi prevaziđu i da se stvore funkcionalni odnosi. To je i bila polazna tačka osnivanja Savetovališta za brak i porodicu u Kikindi.

U Savetovalištu, koje se nalazi u prostorijama Centra za stručno usavršavanje, trenutno rade dve licencirane porodične savetnice, a prvi razgovori sa sugrađanima već su započeti prošle nedelje:

– Ciljna grupa Savetovališta su pojedinci i grupe koje su u krizi, koji se suočavaju sa određenim izazovima, koji sprečavaju njihovo adekvatno funkcionisanje. Savetovalište će biti otvoreno i za pojedince, koji žele da rade na sebi.

Postojaće broj telefona, putem kojeg će se zainteresovani građani zakazivati termine razgovora, a lista čekanja već postoji– objasnila je Milana Golušin, master psiholog i porodični savetnik.

Savetovalište za brak i porodicu biće besplatno za sve sugrađane i sugrađanke. Želja stručnih saradnika u Savetovalištu, ali i lokalne samouprave, koja je stala iza ove usluge, jeste da ideja zaživi i bude održiva.

Sugestija sugrađana i stručnjaka iz Centra za socijalni rad bila je da se problemi, koji su sada stavljeni kao izazov pred pojedinca i porodicu, rešavaju na drugačijem nivou i da prestanu da budu tabu:

– Cilj nam je da stvaramo zdravo društvo i ovo je jedan od načina da to toga dođemo. Koliko god da govorimo o važnosti otvorene i zdrave komunikacije među članovima porodice, nažalost, ne možemo reći da tu funkcionalni odnosi postoje u svim slučajevima.

Naprotiv, mnogo je problema- konstatovala je zamenice gradonačelnika Kikinde Dijana Jakšić Kiurski, uz želju da Savetovalište bude upravo pozitivna prekretnica svima kojima je pomoć neophodna.

U planu je da, za sada, Savetovalište radi dva puta nedeljno, u određenim intervalima. Koristan razgovor može da ima pozitivne efekte već na početku, ali će se prava slika važnosti Savetovališta za brak i porodicu videti za oko tri meseca.

Ideja je deo Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost, a podrška za finansiranje stigla je od Zavoda za ravnopravnost polova i deo sredstava obezbeđen je i iz budžeta grada Kikinde.