KIKINDA- Osnovni sud u Kikindi doneo je presudu kojom je novosadsko preduzeću “Eko-hemik” DOO u obavezi da plati kaznu od tri miliona dinara zbog unošenja opasnih materija u Srbiju, kao i nedozvoljenog prerađivanja, odlaganja i skladištenja skoro 600 tona opasnog otpada u krugu nekadašnje fabrike “Hemik”.

Pravnom licu i njegovom zakonskom zastupniku V.B. (25), zabranjuje se obavljanje svih delatnosti iz oblasti sakupljanja, tretmana i odlaganja otpada u trajanju od dve godine od pravosnažnosti presude.

Tokom sudskog postupka utvđeno je da su, od januara do juna 2019. godine, na lokaciji na kojoj su zakupili dva objekta, suprotno propisima i rešenjima, i mimo dozvola koje su imali od nadležnih pokrajinskih i organa Grada Kikinde, uskladištili ukupno 585,85 tona opasnog otpada.

Kako se navodi u presudi Osnovnog suda, imovinska korist pribavljena tim krivičnim delom, u iznosu od 2.432.182 dinara, oduzima se okrivljenom pravnom licu, koje je u obavezi i da Osnovnom javnom tužilaštvu plati troškove krivičnog postupka, u iznosu od 762.131 dinar.

Kao što smo već pisali, pripadnici kriminalističke policije PU Kikinda otkrili su kraje maja prošle godine oko 300 tona opasnog otpada koji se nalazio u buradima i džakovima. Nadležni su utvrdili da ambalaža pesticida, rastvarača i drugog otpada nije bila propisno skladištena.

Nemanja Erceg, pomoćnik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine, tada nam je potvrdio da je na otvorenom prostoru, u dvorištu, pronađeno između 280 i 290 tona opasnog otpada, a još deset tona u zatvorenom prostoru. Prilikom nadzora je uočena razbacana ambalaža pesticida na betonu. Uzorkovanje su obavili predstavnici Instituta Mol iz Stare Pazove i utvrdili  da je zaprimljena veća količina opasnog otpada nego što je dozvoljeno.