KIKINDA- Odbornici lokalnog parlamenta jednoglasno su na poslednjoj sednici podržali odluku o novčanoj naknadi porodiljama prema kojoj grad Kikinda za prvo dete daje 30.000 dinara, za drugo 20.000, a nezaposlenim porodiljama 60.000 dinara u šest rata:

– Ova odluka naslanja se na ranije donete, a koje se tiču populacione politike i brige lokalne samouprave za decu i porodicu. Konkretno, porodilje će u narednom periodu moći da zahteve za naknade na koje imaju pravo, podnesu odmah u porodilištu, odnosno u kikindskoj bolnici.

Dakle, to isključuje čekanje ispred šaltera. Time će se znatno pojednostaviti procedura i olakšati administracija sugrađankama nakon porođaja- saopštio je Mladen Bogdan, predsednik gradske Skupštine i nastavio:

-Težište ove odluke jeste upravo da porodiljama pojednostavimo proceduru. Smatramo da je to dobra i pozitivna stvar. U našem porodilištu će dokumentaciju preuzimati zdravstveni radnici i prosleđivati je Gradskoj upravi.

Ostavljena je mogućnost da se zahtevi i dalje podnose kao i ranije, ali smo na stanovištu da je ovo brži i racionalniji put da naše porodilje ostvare svoja prava.

Naša je želja i da napravimo sistem objedinjene uprave i pomognemo porodiljama, ali i njihovim porodicama- ukazao je Bogdan.