KIKINDA- Uzimajući u obzir da je 17. marta u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje privremeno obustavljen neposredan rad sa strankama, zbog trenutne situacije uzrokovane širenjem virusa COVID-19, a u cilju iznalaženja mogućnosti za najefikasnije ostvarivanje kontinuiteta u procesu rada, obaveštavamo vas o načinima komunikacije.

Prvu prijavu lica na evidenciju i podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti podneti elektronskim putem. I dostavljanje uverenja o statusu lica na evidenciji, sprovodiće se  elektronskim putem. To se odnosi i na podnošenje zahteva/prijava po raspisanim javnim pozivima/konkursima.

Detaljne informacije i  obrasci dostupni su na  internet portalu Nacionalne službe www.nsz.gov.rs. Svi potrebni obrasci, koje je neophodno dostaviti Nacionalnoj službi, nalaze se na sajtu Nacionalne službe, opcija Dokumenti, potom opcija Obrasci Licima zainteresovanim za program samozapošljavanja kao i onima koji su već podneli zahtev za učešće u navedenom programu dostaviće se elektronskim putem prezentacija obuke “Put do uspešnog preduzetnika”.  Poslodavcima kod kojih će, usled vanrednog stanja, doći do prekida realizacije programa, prekid će se tretirati kao odlaganje izvršenja ugovornih obaveza, do završetka nastalih okolnosti.