KIKINDA- Rok ističe za nešto više od mesec dana! Vlasnici oružja koji nisu završili zamenu oružnih listova, to mogu da urade, najdalje, do 5. marta.

To je datum do kog svi vlasnici oružja, koji nisu zamenili stare oružne isprave novim, moraju da podnesu zahtev za to. Pavle Rajkov, načelnik kikindske policije, podseća  vlasnike oružja da  obrate pažnju jer za nešto više od mesec dana ističe rok da sa starih pređu na novi oružani list:

-Pored kontrole policije neophodno je i lekarsko uverenje. Oko 2.000 komada oružja je na starom registracionom listu-  rekao je Rajkov na nedavnoj konferenciji za novinare. Prošle godine obavljena je revizija svih izdatih dozvola za nošenje oružja.

U okviru dobrovoljne predaje, na području Policijske uprave u Kikindi, predato 640 komada raznog oružja, 48.741 komad metaka, 101 minsko– eksplozivno sredstvo i 3,81 kilogram baruta.

U okviru 6.224 revizije držanja oružja oduzeto je i predato još 522 komada raznog oružja.