BAŠAID- Jelka Čokolov Filušev i Sredoje Bošnjak iz Aleksandrova inicirali su da se na mesnom groblju u Bašaidu, saniraju nadgrobni spomenici palim borcima, streljanim rodoljubima i pripadnicima Crvene armije. Njihov predlog podržao je Gro SUBNOR-a:

-Na ovom mestu počivaju petorica meštana Aleksandrova koji su streljani 1941. godine, ali i više palih boraca iz Melenaca i Bašaida. Takođe, ovde su sahranjeni trojica pripadnika Crvene armije.

Stanje spomenika i grobnih mesta je takvo da je potrebna hitna sanacija i dogradnja- naveo je Savo Orelj, predsednik kikindskog SUBNOR-a.

Sa potomcima streljanih meštana Aleksandrova, predsednikom mesnog odbora SUBNOR-a u Bašaidu, Vojislavom Sredojevim i Bojanom Mikalačkim, predsednik Saveta MZ Bašaid, Savo Orelj uverio se u neophodnost sanacije nadgrobnim spomenika palih boraca, rodoljuba i Crvenoarmejaca. Dogovoreno je i da Ambasadu Ruske federacije u Beogradu upoznaju sa stanjem spomenika u Bašaidu.