KIKINDA- Naša sugrađanka, dr Jelena Mićević Karanović, profesorica Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, preminula je danas u 52. godini u kikindskoj bolnici.

Prerani odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za njenu porodicu, kolektiv Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, ali i za Kikindu i širu stručnu javnost- stoji u poslednjem pozdravu na sajtu ove visokoškolske ustanove u kojoj je radila od 1995. godine.

Direktorica ove ustanove, dr Angela Mesaroš Živkov, rekla nam je da će koleginicu pamtiti kao izuzetnu osobu i velikog profesionalca, koja je svojim stručnim kompetencijama doprinela razvoju Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i nastavnog procesa.

Osnovnu i srednju školu završila je u Kikindi, a  na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, stekla zvanje diplomirani psiholog. Na istom fakultetu je magistrirala, a docnije i doktorirala. Najpre kao stručni saradnik za psihološku grupu predmeta u Višoj školi za obrazovanje vaspitača “Zora Krdžalić Zaga” u Kikindi, a potom viši predavač, od 2004. godine, u zvanje profesora strukovnih studija izabrana je tri godine kasnije. Radila je kao koordinator za specijalističke strukovne studije, a kasnije i kao koordinator za master strukovne studije.

Predavala je predmete iz oblasti psiholoških nauka na osnovnim, specijalističkim i master strukovnim studijama. Objavila je brojne naučne radove, udžbenike, bila rukovodilac i učesnik naučno-istraživačkih projekata, uređivala i recenzirala udžbenike i priručnike. Na večni počinak, na Mokrinskom groblju, dr Jelena Mićević Karanović, biće ispraćena u petak, u 13 sati i 30 minuta.

(foto, privatna arhiva i GRADSKI)