KIKINDA- Kako bi se sprečilo širenje bolesti afričke kuge svinja i u Severnobanatskom okrugu je na pijacama  zabranjen promet mesa i proizvoda od mesa iz Rumunije i Mađarske.

Na farmama koje su na stotinak kilometara od granice, registrovana je afrička kuga svinja pa je naša država pooštrila mere neophodne da se spreči njeno širenje. Bolest je smrtonosna  za domaće i divlje svinje, a još uvek nema vakcine. U susednoj Rumuniji je zbog afričke kuge, za samo godinu dana, uklonjeno više od 360.000 domaćih svinja:

– Ministarstvo poljoprivrede je 1. februara izdalo  naredbu o zabrani prodaje mesa i proizvoda od mesa. Zato će se sprovoditi pojačan nadzor svih nadležnih inspekcijskih službi.  Zabranjen je promet živih domaćih i divljih svinja, semena, embriona i oplođenih jajnih ćelija, mesa, proizvoda od mesa, koža, sporednih proizvoda od domaćih i divljih svinja. Lovci će i u narednom periodu moći da rade na odstelu divljih svinja, bez obzira na to što 1. marta počinje lovostaj- rekao Nikola Lukač, načelnik Severnobanatskog upravnog okruga.

Veterinarska inspekcija, prema njegovim rečima,  ima zadatak da proverava da li se proizvođači svinja i farme pridržavaju naloženih biosigurnosnih i higijenskih mera propisanih od strane resornog  ministarstva. Važno je da se svinje strogo drže u zatvorenim objektima, gde će sprovoditi redovne mere čišćenja, dezinfekcije, deratizacije. Takođe, trebalo bi ograničiti prilaz farmi svim nepoznatim licima, jer virus može da se prenese preko kontaminirane odeće i obuće.