KIKINDA- Grad Kikinda će sa 10.000 dinara sufinansirati kupovinu 100 novih bicikala, a iz lokalnog budžeta je za ovu namenu predviđeno milion dinara.

Da svi punoletni građani sa ličnom kartom i prebivalištem na teritoriji grada imaju pravo da učestvuju na konkursu potvrdio je Stevan Iličić, član GV za ekologiju:

– Samo jedna osoba iz porodice može da konkuriše. Ovu subvenciju dobiće prvih stotinu Kikinđana koji podnesu zahtev i ispunjavaju sve uslove- podvukao je Iličić i pojasnio šta je lokalnu samoupravu motivisalo da povuče ovaj potez:

-U cilju smanjenja emisije štetnih gasova i korišćenja ekološki prihvatljivog prevoza, rešili smo da podstaknemo naše sugrađane da kupe nove bicikle.

Na kikindskim ulicama, proteklih godina, primetan je veći broj motornih vozila, dok su bicikli, decenijama unazad, najpopularnije prevozno sredstvo. Ovaj konkurs ne važi za električne bickle, a biće raspisan sledeće nedelje.

Građani će imati 15 dana da konkurišu za subvenciju- izjavio je Iličić i dodao da se ugovor o nabavci bicikla zaključuje između lokalne samouprave, privrednog subjekta i građanina koji je je u obavezi da uzme predračun i popuni formular.

Formular će biti dostupan na internet stranici grada www.kikinda.org.rs . Zahtev mogu da podnesu u Uslužnom centru. Do 23. septemba je raspisan javni poziv za privredne subjekte. Potrebno je da su uspisani u registar APR, da im je sedište na teritoriji grada, da nisu u stečaju ili postupku likvidacije, kao i da su izmirili dospele obaveze po osnovu javnih prihoda.

Povodom “Evropske nedelje mobilnosti”, u okviru koje se realizuje i subvencinisanje kupovine novih bicikala, u subotu je planirana pet kolometara duga vožnja od Vatrogasnog doma do Vodica. Učestovaće đaci, članovi udruženja građana i zaposleni u Gradskoj upravi.