KIKINDA- Izdaje se poljoprivredno zemljište u javnoj svojini grada! U ponudi je 44, 3 hektara poljoprivrednog zemljišta. Javni oglas objavljen je na zvaničnom sajtu grada i na oglasnim tablama mesnih zajednica.

O pojedinostima oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini grada prikupljanjem pisanih ponuda, govorio je Ljuban Sredić, član GV za poljoprivredu i mesne zajednice:

-Zainteresovani u koverti, najkasnije do 8. marta, treba da dostave ponude sa potrebnom dokumentacijom, dok je  otvaranje ponuda planirano 13. marta. Zemljište se izdaje od 1. aprila do 31. decembra.

Na formiranje početnih cena uticali su i iznosi koji su važili za izdavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Našli smo prosek. Početna cena za  obradivo zemljište iznosi 39.800 dinara. U slučaju pašnjaka i trstika je 6.300, a za neobradivo zemljište 6.000 dinara- kazao je Sredić i nastavio:

Zemljište je grupisano u tri kategorije: obradivo, parcele za košenje trave, odnosno pašnjaci i trstici i neobradivo zemljište koje takođe može da se koristi za košenje trave. U oglasu je opisno dato gde se parcele nalaze, a zainteresovani dodatne informacije mogu da dobiju u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj ili u kancelarijama mesnih zajednica- izjavio je Sredić.

Najviše poljoprivrednog zemljišta u svojini grada su pašnjaci i trstici i oni se prostiru na 33, 4 hektara. Manji deo je obradivo i neplodno zemljište. U Kikindi ima najviše parcela za zakup i to 18,8 hektara, a ostale su u seoskim sredinama. Na licitaciji mogu da učestvuju fizička i pravna lica sa sedištem na teritoriji grada, a imaju registrovano i aktivno poljoprivredno gazdinstvo.