KIKINDA- Za programe mera podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju, lokalna samouprava opredelila je 15 miliona dinara. Dalibor Oličkov, šef Odseka za poljoprivredu, kaže da su ova sredstva namenjena za finansiramje 17 programa..

Najviše sredstava namenjeno je stočarstvu. Za veštačko osemenjavanje planirano je milion dinara ili 50.000 dinara po gazdinstvu. Za očuvanje životinjskih genetičkih resursa, odnsono za uzgoj banatskog gološijana, namenjeno je ukupno 250.000 dinara:

– U okviru investicija u preradu postoje dve nove mere. U pitanju je  nabavka opreme  za preradu, punjenje i pakovanje mleka i mlečnih proizvoda, kao i nabavka opreme za sušenje voća, grožđa i povrća koje su podržane sa po 300.000 dinara. Tu su i troškovi uginuća životinja. Namenili smo u te svrhe 800.000 dinara, kao i sufinansiranje troškova matičenja u stočarstvu.

Grad će sa 1,5 miliona dinara pomoći mlade poljoprivrednike na selima za početnu pomoć u poslovanju. Maksimalan iznos po korisniku iznosi 150.000 dinara, a moći će da se konkuriše za nabavku mašina i opreme. Uslov je da poljoprivrednik ima do 40 godina, do 10 hektara zemlje u vlasništvu i da minimum tri godine ima prebivalište u  istom selu- nabraja Oličkov.

Programom mera podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju biće obuhvaćeni vinari i proizvođači rakije i alkoholnog pića, a na raspolaganju ima ukupno 350.000 dinara. U okviru mera podrške finansiraće se i registrovane tradicionalne zanatlije odnosno kupovina sirovina, mašine, uređaja… Tu je i kreditna podrška, odnosno kratkoročni krediti do 500.000 dinara za koji je opredeljeno milion dinara:

– Iz budžeta se 100 odsto pokriva kamata i naknada obrade kredita. Do kraja nedelje znaće se u kojoj banci će moći da se podnose zahtevi. Podizanje novih i obnavljanje postojećih zasada je zastupljen sa 100.000 dinara po korsniku, a prihvataće se računi od 15. novembra prošle godine.

Za podizanje i opremanje plastenika sa 60.000 dinara po korisniku finansira se nabavka folije i delova konstrukcije- kaže Oličkov.Sa 40.000 dinara po korisniku, finansiraće se bušenje bunara, nabavka sistema kap po kap i opreme za navodnjavanje. Za osiguranje useva i višegodišnjih zasada opredljeno je tri miliona dinara.

 Nabavka pčelinjih društava obuhvaćena je sa ukupno 400.000 dinara, a među najinteresantnijim merama za pčelare je nabavka opreme i  sredstva. Udruženja koja se bave poljoprivredom mogu da konkurišu za opremu koja će unaprediti njihov rad, a maksimalan iznos po udruženju iznosi 80.000 dinara.

(foto, Čedomir Vujanić i GRADSKI)