KIKINDA- Da model naplate bude pravičniji ! To je suštinski zahtev Grada Kikinde. Na njihovu inicijativu, čelnici lokalne samouprave razgovarali su sa delegacijom kompanije FCC Kikinda d.o.o.

Na sastanku je traženo rešenje problema obračuna, zbog kog su privrednim društvima stigli znatno uvećani računi za uslugu odnošenja smeća, što je izazvalo ogroman i razumljiv revolt.

Predvođena gradonačelnikom Kikinde, Nikolom Lukačem, delegacije lokalne samouprave zahtevala je hitnu promenu modela obračuna pristiglih računa i to tako da, umesto što je obračunato prema kvadratima poslovnog prostora, fakturisanje bude prema stvarnim količinama odnetog komunalnog otpada:

– Kada je reč o zaštiti interesa preduzetnika, traženo je vraćanje prethodnog načina obračuna. Grad je jasno naglasio da će štititi interese preduzetnika, privrednika i građana Kikinde, te da neće dozvoliti da se naruši privredni ambijent u gradu.

Stav Grada Kikinde je da odmah moraju da budu izvršene korekcije u naplati, da visina mesečnog računa mora da bude ekonomski održiva za korisnike.

Dalje se tražu da naplata bude fer prema stvarno iznetim količinama komunalnog otpada i da FCC Kikinda d.o.o. mora da bude fizički dostupan za građane, preduzetnike i privredna društva, ne samo mejlom ili telefonom, već i lično otvaranjem kancelarije i šaltera za lično obraćanje- stoji u saopštenju iz Gradske uprave.

U saopštenju se još navodi da Grad Kikinda nije dao saglasnost ni odobrenje za izmenu modela i načina obračuna. Ukoliko njihovi zahtevi Grada ne budu ispunjeni, gradska Skupština će suspendovati prethodnu odluku. Načelno je postignuta saglasnost da bude napravljen aneks osnovnog ugovora, kojim će biti definisan pravičniji model naplate privrednim subjektima.

Pre održavanja zvaničnog sastanka, izvršene su brojne konsultacije sa nezadovoljnim privrednicima i preduzetnicima, kako bi predstavnici grada imali što objektivniju sliku o efektima ispostavljenih računa od strane kompanije FCC Kikinda d.o.o.