BEOGRAD- Ministarstvo unutršnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 200 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Zainteresovani mogu da se prijave do 9. aprila. Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju ove uslove:

– Da su državljani Republike Srbije i da najmanje godinu dana imaju prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs. Uslov je i da nemaju manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa. Potrebno je, takođe, da imaju završenu srednju školu.

Važno je i da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u. Jedan od traženih uslova je i da kandidat poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom “C” kategorije. Potrebno je i da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti.

Pravo učešća na konkursu ima i osoba koja poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom “B” kategorije, a nije položila vozački ispit “C” kategorije. Obavezna je da ga položi u roku od 1,5 godine, od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica- navodi se u saopštenju MUP-a.

Kandidat sa dokumentacijom prijavu može da podnese u policijskoj stanici u mestu prebivališta.  Tekst i bliže uslove konkursa zainteresovani mogu da pronađu na www.mup.gov.rs i na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.