KIKINDA- Rezultat dvomesečnog aktivnog rada zaposlenih u Centru za likovnu i primenjenu umetnost “Terra” i finansijske potpore Ministarstva kulture i informisanje, i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicamam, u iznosu od 770.000 dinara, jeste potpuno sređen depo.

Završna prezentacija projekta “Reorganizacija i optimizacija prostora po RE-ORG metodi” bila je prilika da Verica Nemet, kustoskinja istoričarka umetnosti u “Terri”, sumira utiske i kulturnim poslenicima predstavi depo:

-Postignut je cilj, a to je da se pored bezbednosti samih predmeta, omogući bolja vidljivosti kulturnog nasleđa. Depo je očišćen od prašine i detektovane su zabeležene promene na predmetima. Postavljena je nova oprema, uključujući i rasvetu. Predmete smo grupisali i odstranili one koji ne pripadaju našoj umetničkoj kolekciji. Obezbeđen je smeštaj za novu muzejsku građu- kaže naša sagovornica i nastavlja:

– Projekat je realizovan od septembra do kraja novembra. Prva faza projekta realizovana je kroz radionice gde su edukatori, Natalija Ćosić i Veljko Džikić, teorijski i praktično obučili učesnike.

Moram da izrazim veliku zahvalnost našim edukatorima i njihovoj posvećenosti i dostupnosti u svakom trenutku, da naš depo danas izgleda ovako.

Zahvaljujem se Nataliji Ćosić, Veljku Džikiću, Jeleni Ciganović, Aleksandru Lipovanu, Danijeli Civrić Čičković, Milanu Ramaiju, Ljubiši Nikoliću, Igoru Grandiću kao i Igoru Lisulu i Andriji Zakanju. Posebno bih se zahvalla mom prethodniku, bivšem kustosu, Robertu Sekeu, koji nas je povezao sa ReOrg stručnjacima. Tako  smo i krenuli u pripremu projekta- ističe Nemet

Sad smo, nastavlja ona, u prilici da, ukoliko procenimo da je potrebno, orgranizujemo i “Dane otvorenih vrata depoa” i poštovaocima kulture pokažemo kako treba da izgleda jedna kolekcija, van onoga kad se predstavlja na stalnim postavkama.

Organizacija ICCROM, zajedno sa UNESCO, ukazala je na problem da oko 60 odsto depoa u svetu ne zadovoljava kriterijume očuvanja i zaštite umetničkih dela. Imajući u vidu ovu statistiku, ovaj projekat deo je kontinuiranog procesa primene pravila i postulata koje prate muzeološku praksu.

Nastavak je izvestan u budućnosti jer se kolekcija, sa svakom održanom simpozijumskom godinom, uvećava za oko 30 radova različitih formata. Sintezom Re-org metode sa postojećom digitalizacijom zbirke, komuniciranje kulturne baštine u Muzeju “Terra” postalo je u potpunosti koherentno sa strategijom razvoja kulture Srbije:

– Postignut je cilj, a to je da se pored bezbednosti samih predmeta omogući bolja vidljivosti kulturnog nasleđa.

Sad se otvara mogućnost za nastavak istraživanja i implementacije savremenih formata zaštite i prezentacije baštine, koja će zahvaljujući novim tehnologijama, biti dostupna- zaključila je ona.