KIKINDA- U depou kikindskog Centra za likovnu i primenjenu umetnost “Terra”, od septembra do decembra realizuje se projekat “Reorganizacija i optimizacija prostora po Re-Org metodi” koji je finansiran sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu.

Nakon 40 održanih vajarskih simpozijuma prikupljena je bogata kolekcija od preko 1.200 skulptura koje sa svakim umetničkim okupljanjem zahtevaju bolju organizaciju odlaganja i čuvanja umetnički radova- skulptura u terakoti.

Zahvaljujući kontinuiranom sprovođenju projekta digitalizacije kao i katalogizacije skulptura iz kolekcije Muzeja “Terra” stvoreni su uslovi za dalje unapređenje rada muzeja ali i staranja o kulturnom blagu, kroz realizaciju ovakvog projekta koji predviđa pravilno deponovanje i olakšanu manipulaciju skulptura unutar samog objekta depoa “Terra”.

RE-ORG je međunarodni edukativni projekat koji su 2011. godine inicirali UNESCO i ICCROM (The International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) kako bi odgovorili na sve lošije uslove u depoima muzeja,  kako u siromašnim, tako i u najrazvijenijim zemljama.

ICCROM je po principu učenja kroz rad organizovao vebinar namenjen muzejskim profesionalcima koji žele da reše konkretan problem u svom depou. Kroz realizaciju projekta postiže se optimizacija smeštajnog prostora, odnosno uslovi za nesmetano organizovanje smeštaja i pravilno skladištenje novopristiglih radova. Postizanjem navedenog, uz dodatno dokumentovanje i reorganizaciju kolekcije, značajno se doprinosi i samoj zaštiti ove kulturne baštine.

Pozitivne efekte će osetiti kako muzej i muzejski radnici, tako i šira publika- u reorganizovanom depou. Cilj je stvoriti uslove za nesmetani i bezbedni pristup predmetima, kreirajući nove mogućnosti za bolju vidljivost i komunikaciju samih deponovanih radova.

U realizaciji i implementaciji Re-Org metode učestvuju i svoj doprinos zaposleni u CLPU “Terra”, počevši od osnivača Simpozijuma i direktora ove ustanove kulture, Slobodana Kojića, potom Verice Nemet, koordinatorke projekta, kustoskinje-istoričarke umetnosti u “Terri” i  Aleksandra Lipovanova, menadžera međunarodne i međusektorske saradnje, koautora projekta sa Vericom Nemet.

Stručni konsultanti na projektu su vrhunski stručnjaci sa višegosišnjim iskustvom u reorganizaciji više desetina muzejskih depoa širom Srbije, regiona, Evrope, Afrike i bliskog istoka Natalija Ćosić i Veljko Džikić, viši konzervatori-preventivne konzervacije Centalnog instituta za konzervaciju odnosno Narodnog muzeja u Beogradu kao i Jelena Ciganović, spoljni saradnik i kustos – istoričar umetnosti i likovni pedagog, konsultantkinja u oblasti muzeološke prakse. Unutrašnji saradnici na projektu su Milan Ramaji i Ljubiša Nikolić – konzervatori-tehničari u CLPU Terra.

Prva sesija ReOrg programa bila predviđena za edukativne radionice i prezentaciji samog ReOrg programa, projektni tim CLPU “Terra” je pozvao predstavnike ostalih kulturnih ustanova koji bi stečeno znanje mogli implementirati u okviru svojih depoa. Narodni muzej u Kikindi predstavljao je Miloš Pušara, kustos istoričar, dok su predstavnici Istorijskog arhiva Kikinda, na žalost, morali otkazati prisustvo zbog pozitivnih testova na koronavirus.