KIKINDA- Pokrajinska vlada donela je odluku da se za potrebe Opšte bolnice u Kikindi pribavi medicinska oprema u ukupnoj vrednosti od 75,2 miliona dinara.

Bolnica će dobiti aparat za mamografiju, plazma sterilizator, aparat za radioskopiju, EEG aparat, digitalni dermoskop, bipolarni elektroresektor, fleksibilni ureterorenoskop s laserom, set za uretrocitoskopiju i operacionu lampu.

Šta to konkretno znači za ovu zdravstvenu ustanovu pitali smo dr Vesnu Tomin, v.d. direktoricu kikindske bolnice. Ona je podsetila da je ove godine već bilo donacija vezanih za nabavku medicinskih aparata i opreme:

-Uključuju ovu tranšu, bolnica je sa dobila blizu 90 miliona dinara za kupovinu opreme. Nova urografska oprema značajno će poboljšati lečenje uroloških pacijenata. Novi plazma sterlizator koristićemo za hirurgiju.

Značajno će skratiti i povećati efikasnost hirurga u čemu će pomoći i operaciona lampa. Radiološki aparat proširiće dijagnostiku u radiološkoj službi. I svi ostali medicinski aparati poboljšaće i ubrzati naš rad, kao i bolničku dijagnostiku- pojasnila je dr Tomin.

Krajem meseca okončaće se rekonstrukcija zgrade sagrađene daleke 1899. godine u kojoj su smešteni Fizijatrija, Psihijatrija i Transfuziologija.

Iza toga će uslediti i adaptacija Infektivnog, a posebno Dečjeg odeljenja, koje je u rad pušteno početkom sedamdesetih godina prošlog veka. Adaptiraće se još odeljenje Onkologije, Palijativna nega i Patologija.