KIKINDA- “Kovid infekcija, vakcinacija i uticaj infekcije na mentalno zdravlje”  naziv je okruglog stola koji je u Kulturnom centru okupio učenike Gimnazije “Dušan Vasiljev”.  Gimnazijalcima je najnovija istraživanja vezana za virus korona i anksioznost, predočio dr Branislav Hačko, specijalista socijalne medicine kikindskog ZZJZ:

-Prema najnovijm studijama ogroman faktor koji određuje tok bolesti kovid pozitivnih pacijenata je anksioznost. Ranije studije pokazuju da su na tok bolesti najviše uticali šećerna bolest i visok krvni pritisak, kao pridružene bolesti, ali sada je to mentalno zdravlje- saopštio je dr Hačko.

Gimnazija u Kikindi jedna je od 12 u Srbiji koje su uključene u projekat “Pandegogija”. Reč je o projektu Nacionalne asocijacije nastavnika građanskog vaspitanja koji je uključio 12 gradova i opština u Srbiji, saznajemo od Miljana Kitanović, psihologa.

U Gimnaziji je, prema njenim rečima, održana radionica na temu onlajn nastave, pandemije i mentalnog zdravlja, a  osnovan je i vršnjački tim za podršku. Tim će pomagati vršnjacima, ukoliko  se nađu u kriznim situacijama.