KIKINDA- Prateći program izložbe! Upravnica poslova Matice srpske iz Novog Sada, dr Jelena Veselinov, održala je predavanje o zadužbini Đorđa Radaka u Matici srpskoj.

Događaj je organizovan kao prateći sadržaj izložbe “Đorđe Radak, Kikinđanin”, autora Vladislava Vujina, višeg kustosa istoričara Narodnog muzeja. Najpoznatiji Kikinđanin 19. veka bio je drugi po veličini dobrotvor Matice srpske:

– Čast mi je da povodom 200 godina od rođenja Đorđa Radaka mogu da predstavim njegovu bogatu zadužbinu. Svih sedam zadužbina koje je ostavio Radak bile su drugačije i funkcionisale su svaka za sebe.

Književni fond i zadužbina za stipendiranje lako su funkcionisale, ali ona u kojoj je potrebno naći udavaču određenih godina i zdravstvenog stanja, kako bi joj pripao miraz, izgleda, bilo je teško sprovesti– objašnjava dr Veselinov. Matici srpskoj Đorđe Radak ostavio je novac. Naime svoje imanje prodao je za 250.000 tadašnjih kruna i testamentom ih namenio na upravljanje ovoj ustanovi:

-Na žalost, Radak nije poslušao savet da ne ostavlja novac, tako da je turbulentno vreme nakon njegove smrti značajno umanjilo zadužbinski fond. Izbili su ratovi, Vojvodina je postala deo Kraljevine Jugoslavije, dinar je devalvirao i na kraju su samo dve zadužbine u potpunosti ispunjene- precizira je dr Veselinov.

Izložba “Đorđe Radak, Kikinđanin” otvorena je do 17. februara u Galeriji “Nova”.