BEOGRAD- Od 6. do 12. novembra! Pojačanu kontrolu autobusa, a posebno onih koji prevoze decu, obavljaće Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije. Ovom akcijom biće obuhvaćeni i vozači teretnih vozila.

Kako kažu u MUP-u, akcija se sprovodi u 30 država članica organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope).

U fokusu saobraćajnih patrola biće putevi sa najintenzivnijim saobraćajem autobusa i teretnih vozila.

Poseban akcenat će biti stavljen na kontrolu poštovanja odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, kontrolu prevoza tereta, kao i kontrolu ispunjenosti opštih uslova za učešće u saobraćaju vozača teretnih vozila i autobusa.

U cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, intenzivnu će se kontrolisati autobusi za prevoz dece na ekskurzije, rekreativne nastave, kao i autobusa kojima se obavljaju drugi vidovi organizovanog prevoza dece.

Saobraćajna policija je od početka godine otkrila oko 108.000 prekršaja koje su učinili vozači teretnih vozila i 4.000 prekršaja koje su učinili vozači autobusa.