NOVI SAD/KIKINDA- Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije saopštava da se do 30. januara održava zimski popis ptica vodenih staništa. Ova istraživačka akcija se sprovodi od 1982. godine. Više od 150 volontera posetiće obale reke i jezera, ali i bare, ribnjake, kanale i slična vodena staništa.

Ornitolozi i ljubitelji ptica lociraće i prebrojaće divlje patke, guske, labudove, barske koke, ždralove, čaplje, ronce, gnjurce, kormorane, galebove, šljuke i brojne druge vrste divljih ptica koje žive uz vodena staništa, poput ugroženog belorepana i crnog orla:

-Cilj  zimskog popisa ptica je obilazak celokupnih tokova naših najvećih reka poput Dunava, Save, Tise, Zapadne Morave i Drine. Prebrojavanje ptica na Dunavu ove, kao i ranijih godina, radiće se sa vode i sa kopna i to nam je najveći izazov- objašnjava Marko Šćiban, koordinator popisa ptica iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i nastavlja:

– Ptice močvarice postaju sve ugroženije širom sveta, prvenstveno zbog gubitka staništa. Tokom januara, uglavnom zadržavaju na određenim lokacijama i tada ih je najbolje probrojati. Upoređivanjem sa brojnostima iz ranijih godina procenjuje se status populacija i ugroženost pojedinih vrsta. Na osnovu tih saznanja planira se zaštita najugroženijih vrsta i njihovih staništa. Zato nam je preko potrebna međunarodna saradnja u prikupljanju podataka i njihova razmena sa naučnom i stručnom zajednicom- kaže Šćiban.

Pored evidentiranja vrsta i brojnosti uočenih ptica, istraživači će beležiti i slučajeve krivolova, stanje ekosistema, obala i šuma u priobalju reka i divlje deponije. Učešće u zimskom popisu ptica odvija se na volonterskoj osnovi, a uspeh zavisi od njihove dobre volje i motivacije. Akcija je odlična prilika da se novi volonteri priključe, nauče da raspoznaju i popisuju ptice, i obiđu mnoge krajeve Srbije. Nakon završenog popisa, svi podaci o zabeleženim i izbrojanim pticama u našoj zemlji biće prosleđeni u svetsku bazu podataka, u Biro za istraživanje vodenih ptica u Holandiju.

(foto, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije)