KIKINDA- Godišnje se u našoj sredini sakupi više od 1.000 tona kabastog smeća. U Kikindi i okolnim selima, ova akcija realizuje se od 2018. godine.

Ovog leta je akcija sakupljanja kabastog otpada počela 20. jula. Kako je prilikom današnje posete Nakovu precizirala Miroslava Krnić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, u seoskim sredinama će trajati do 9. septembra:

-Nakon toga će se nastaviti u Kikindi. Akcija odnošenja krupnog otpada s kućnog praga tražena je od strane  sugrađana jer na ovaj način mogu da odlože sve što im ne treba, a ne mogu da bace u kante za odnošenje komunalnog otpada- rekla je Krnić i nastavila:

-Uglavnom se na ovaj način domaćintva oslobađaju starog  nameštaja, električnih uređaja, ali i ostalih predmeta koje ne mogu da stave u kante za smeće. Pored toga što je ova akcija naišla na dobar odziv sugrađana, ovo je svojevrsna edukacija  pravilnog odlaganja otpada- kazala je Krnić.

Prema njenim rečima, Kikindi je u okviru projekta Ministarstva za zaštitu životne sredine, upravljanje otpadom, opredeljena 131 kanta, zapremine 240 litara, za odlaganje otpada iz domaćinstava. Kante će se dodeliti porodicama sa pet i više članova.

(foto, Čedomir Vujanić)