KIKINDA- Nove pooštrene mere za ulazak u Rumuniju počele su da se primenjuju. Važiće do 8. januara, a donete su zbog veće kontrole putnika tokom predstojećih božićnih i novogodišnjih praznika.

To znači da je za ulazak na teritoriju Rumunije neophodno da osoba, pored dokaza o punoj vakcinaciji, imaj i negativan PCR test . To važi za sve osobe koje dolaze iz država koje ne pripadaju Evropskoj uniji, ili dolaze iz država tzv. “crvene zone”.

Bez odlaska u karantin, u Rumuniju mogu da uđu državljani trećih država ako prilože dokaz o vakcinaciji ili preležanoj bolesti u poslednjih 180 dana i da imaju negativan PCR test, ne stariji od 48 sati, pre ulaska na teritoriju Rumunije;

-Obavezan karantin u trajanju od 10 dana, ako osoba nije vakcinisana, ili dokaz o preležanoj bolesti u poslednjih 180 dana, ali ima negativan PCR test obavljen najviše 48 sati pre ulaska na teritoriju Rumunije;

-Obavezan karantin u trajanju od 14 dana ako osoba nema negativan PCR test ne stariji od 48 sati pre ulaska na teritoriju Rumunije, nije vakcinisana ili nema dokaz o preležanoj bolesti u poslednjih 180 dana.

Izuzetak su deca starosti do 12 godina, deca starosti od 12 do 16 godina sa negativnim PCR testom- ne starijim od 72 sata, učenici i studenti koji studiraju u Rumuniji, putnici u tranzitu- koji izađu iz Rumunije u roku od 24 sata od ulaska.

To su još i radnici zaposleni u pograničnoj zoni, nevakcinsana ili lica kod kojih u poslednjih 180 dana, pre ulaska u zemlju, nije potvrđena bolest, uz uslov da daju na uvid negativan PCR test koji nije stariji od 48 sati pre ulaska na teritoriju Rumunije, kao i da ostaju u Rumuniji manje od 3 dana (72 sata). Sem toga, od 20. decembra, svi će morati prethodno da unapred elektronski popune tzv. PLF obrazac ( Passanger Location Form ), što se već primenjuje u više država EU.