BEOGRAD- Zbog velikog interesovanja, do 6. avgusta je produžen rok za prijavu projekata na konkurs programa “Zajednici zajedno 2021”.

Pravo na prijavljivanje imaju ustanove kulture, predškolske, školske i visokoškolske institucije, sportske, zdravstvene i mešovito kulturno-sportsko-rekreativne organizacije  osnovane od strane lokalnih samopurava, kao i udruženja građana koja u oblasti ostvarivanja ciljeva imaju i zaštitu životne sredine.

Konkursom “Zajednici zajedno 2021” obuhvaćeno je 12 partnerskih gradova i opština: Beograd, Novi Sad, Požarevac, Niš, Čačak, Zrenjanin, Pančevo, Kikinda, Kanjiža, Novi Bečej, Srbobran i Žitište.

Kompanija NIS je izdvojila sredstva u iznosu od 107,5 miliona dinara za finansiranje projekata koji su usmereni na unapređenje zaštite životne sredine u partnerskim gradovima i opštinama kroz uvođenje sistema solarnog napajanja i osvetljenja, zamenu kotlova, uređenje javnih gradskih parkova i parkovskih površina, sadnju autohtonih vrsti biljaka, postavljanje inovativnih ekoloških parkovskih elemenata, solarno osvetljenje parka, postavljanje reciklažnih kanti i kontejnera.

Program “Zajednici zajedno” se ove godine realizuje u saradnji sa  Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije. Rezultati konkursa biće objavljeni do 29. septembra, a sve informacije o uslovima i propozicijama javnog konkursa “Zajednici zajedno” mogu se pronaći na internet adresi https://www.nis.eu/zajednici-zajedno/.