KIKINDA- Konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika Vatrogasno- spasilačkih jedinica otvoren je do 6. aprila. Za područje Policijske uprave u Kikindi predviđen je upis 15 polaznika i to:

8 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona Kikinda

2 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Ada

1 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Kanjiža

1 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Novi Kneževac

2 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Senta

1 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Čoka. Pravo učešća na konkursu imaju svi koji ispunjavaju sledeće uslove:

Da je državljanin Republike Srbije i da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa.

Da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa. Kandidat mora da ima završenu srednju školu, da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Potrebno je da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom C kategorije, kao i da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti- navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova i poziva zainteresovane da se prijave na konkurs.

Pravo učešća imaju i lica koja poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije, a nisu položila vozački ispit C kategorije, ali su u obavezu da ga polože u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Detalje u vezi sa konkursom možete da pronađete na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu  Centra za osnovnu policijsku obuku  www.copo.edu.rs.