BEOGRAD– U ponedeljak, 18. marta! Otvara se konkurs za upis u prvu godinu studija na Kriminalističko-policijskom univerzitetu.

Konkurs će trajati do 4. aprila. Na osnovne akademske studije prima se 85 kandidata, na strukovne studije 30, a na računarstvo i informatiku 20 kanditata. Takođe, upisuju i 10 kandidata na forenzičko inženjerstvo.

Da bi postali studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta, kandidati moraju da ispune opšte i posebne uslove. Više o ovoj ustanovi i upisu priočitajte OVDE