KIKINDA- Komisija za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja raspisala je javni poziv za podnošenje predloga za najznačajnija gradska priznanja. Konkurs je otvoren do 31. oktobra.

Nagrada grada Kikinde, kao najviše priznanje, dodeljuje se fizičkom licu za dugogodišnji rad, lično zalaganje i izuzetne rezultate u svim oblastima stvaralaštva. Gradska priznanja dodeljuju se fizičkim ili pravnim licima sa prebivalištem, odnosno, sedištem na teritoriji grada Kikinde, za značajna ostvarenja u oblasti kulture, obrazovanja, zdravstva, privrede i preduzetništva, sporta, humanosti i dobrotvornog rada.

Predloge za dodelu nagrada i javnih priznanja mogu da podnesu preduzeća, ustanove, druge organizacije, organi i asocijacije, grupe građana i pojedinci sa teritorije grada Kikinde, a dostavljaju se u pisanoj formi.

U njemu treba dostaviti podatke o kandidatu i rezultatima njegovog rada, obrazloženje, naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže, kao i eventualne dokaze koji potvrđuju navode iz obrazloženja.

Predlozi za nagrađivanje sa dokumentacijom dostavljaju se Gradskoj upravi na adresu: Grad Kkinda, Gradska uprava, Kancelarija br. 80, Trg srpskih dobrovoljaca 12, 23300 Kikinda, sa naznakom: ZA NAGRADU GRADA KIKINDE.